Velkommen til Vestre Skansen

Drømmeboliger i havgapet

 Området er regulert etter plan 365 (Skansen Vest) og er en moderne og fremtidsrettet plan med både konsentrert og frittliggende bebyggelse. 

Her skal det bygges både eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og leilighetsbygg. I tillegg vil det også være muligheter for å sikre seg et nøst ved sjøen nedenfor Skansen Øst. Boligene vil ha svært gode sol og utsiktsforhold både mot Vest (hjeltefjorden), Nord (Herdla og herdlesundet) og Øst (Herdlafjorden og Eldsfjellet).

Feltet vil i tillegg til bebyggelsen inneholde lekeplasser, friluftsområder, renovasjonsanlegg, asfalterte veier med god belysning og flotte grøntområderDelfelt på Vestre skansen

Her viser vi hva som kommer på de forskjellige feltene på Vestre Skansen

Felt BFS-1

Salgsstart


BFS-4

Under Utvikling 


BKS-1

Under utvikling


Naust

Salgsstart

Felt BFS-2

Under utvikling


BFS-5

Salgsstart 


BKS-2

Under utvikling


Felt BFS-3

Salgstart


BFS-6

Salgstart  


Tomter for salg

Ledige tomter


Festningsvegen 13

Alle tre enheter er solgt 


Ta kontakt i dag