BFS-4 Feltet


Dette delfeltet inneholder 4 tomter hvor det planlegges tomannsboliger. Disse vil ligge veldig fint tilpasset terrenget med fine utearealer og lekeplasser like ved.

Delfeltet er under planlegging, denne siden vil bli oppdatert med mer informasjon så snart prosjekteringen er klar.