BFS-1 Feltet


På den gamle skoletomten på Håpolden ligger delfeltet BFS1, her er det planlagt småhusbebyggelse i form av 4 stk rekkehus på et plan og 4stk leiligheter i 4-manns bolig. Det planlegges en moderne og vedlikeholdsvennlig utforming med gode kvaliteter. Her vil boligene ligge omkranset av flott natur med gode solforhold, BFS1 feltet ligger litt fraskilt fra hovedfeltet på venstre side av adkomstveien inn fra hovedveien mot Herdla.

Delfeltet er under planlegging, denne siden vil bli oppdatert med mer informasjon så snart prosjekteringen er klar.