BFS-2 Feltet


Dette delfeltet inneholder 5 tomter hvor det planlegges tomannsboliger. Disse vil ligge veldig fint tilpasset terrenget med fine utearealer, grøntområde i bakkant og lekeplasser som ved.

Delfeltet er under planlegging, denne siden vil bli oppdatert med mer informasjon så snart prosjekteringen er klar.