BKS-1 Feltet


På dette feltet planlegges det 3stk leilighetsbygg med totalt 18 enheter. Her vil det legges til rette for god bokvalitet, romslige leiligheter med parkering, balkong, flott utsikt og gode solforhold.

Delfeltet er under planlegging, denne siden vil bli oppdatert med mer info så snart prosjekteringen er klar.