Naust


Nå kan du sikre deg et naust i gangavstand til Vestre Skansen.

Den første naustrekken på 6 enheter, er nå ferdigstilt. Neste rekke på 6 enheter er planlagt oppstart våren 2023.  Naustene er forbeholdt beboere i Skansen Øst og Vestre Skansen byggefelt. Ta kontakt for å sikre deg en plass ved sjøen.