BFS-5 Feltet


 Dette delfeltet inneholder 5 tomter hvorav 2 tomter er tilpasset tomannsboliger mens 3 tomter er tilpasset eneboliger. Tomannsboligene er ferdig prosjektert og byggesøknad er innsendt, boligene er nå til salgs.