BFS-6 Feltet


Dette delfeltet inneholder 2 tomter som er tilpasset eneboliger.

Tomt 1 Ledig

Tomt 2 Ledig