BFS-6 Feltet


Dette delfeltet inneholder 2 tomter som er tilpasset eneboliger.

Tomt 1 er solgt.

Tomt 2 er nå til salgs, les mer om tomten på kvass.