Mulighet for å kjøpe naust

14/09/2021

 Nå kan du sikre deg et naust i gangavstand til Vestre Skansen. Det skal bygges 12stk naust i rekke. Naustene er forbeholdt beboere i Skansen Øst og Vestre Skansen byggefelt, parkering må tinglyses på egen eiendom.Planlagt byggestart er våren 2022.Ta kontakt for å sikre deg en plass ved sjøen.